№ 336 Про районний бюджет на 2018 рік

trizyb1


УКРАЇНА

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

22.12.2017                                                                                       № 336

 

Про районний бюджет

на 2018 рік

Заслухавши інформацію першого заступника голови райдержадміністрації- начальника управління фінансів Войцахівської Т.О., керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 14, 72, 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити на 2018 рік:

1.1.Доходи  районного бюджету у сумі   279 022 200,00 грн., у тому числі доходи  загального фонду районного бюджету – 278 302 200,00 грн., спеціального фонду районного бюджету – 720 000,00 грн., у тому числі бюджету розвитку 180 000,00 грн.  згідно з додатком 1 цього рішення.

1.2. Видатки районного бюджету у сумі   279 022 200,00 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 278 122 200,00 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 900 000,00 грн.

1.3. Профіцит загального фонду районного бюджету в сумі      180 000,00 грн.. напрямом використання якого визначити  передачу  коштів із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду);

1.4. Дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі    180 000,00 грн. джерелом покриття якого визначити   надходження коштів  із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

2. Встановити, що у 2018 році в бюджетному процесі застосовується програмно – цільовий метод.

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду –                      275 283 100,00 грн. та спеціальному фонду  - 900 000,00 грн., згідно з додатком 2.

4. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  50 000,00 грн.

5. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

6.  Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету  у сумі 230 000,00 грн.

7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою, а саме:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів  та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 1 353 090,00 грн., згідно з додатком 5.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

13. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2018 року додатковий розподіл та перерозподіл  загального обсягу  додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, між місцевими бюджетами  та районним бюджетом з наступним затвердженням районною радою.

Додатковий розподіл обсягів додаткових дотацій та субвенцій з державного  бюджету між місцевими бюджетами та районним бюджетом здійснюється за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету.

14. Надати право районній державній адміністрації в особі управління фінансів райдержадміністрації проводити фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету в межах зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов’язань.

15. Затвердити, що у 2018 році з бюджетів сіл, селища здійснюються видатки  на утримання селищного та сільських дошкільних закладів, сільських будинків культури, клубів, селищної та сільських бібліотек за рахунок міжбюджетного трансферту (інші додаткові дотації) з районного бюджету у відповідності до формули:

 

Д = (ЧДП х Нд +  ЧДК х Нд х k1) +(ЧН х Нк + (ЧНм х Нк) х k2 – ЧНм х Нк),  де

 

Д – дотація, що передається місцевим бюджетам району

ЧДП  - чисельність дітей дошкільного віку, які відвідують постійний дитячий дошкільний заклад станом на 01 листопада  2017 року (додаток 3);

ЧДК  - чисельність дітей дошкільного віку, які відвідують дитячий дошкільний заклад з короткостроковим перебуванням станом на 01 листопада 2017 року (додаток 3);

Нд – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку, яка відвідує дитячий дошкільний заклад  - 9 994,67 грн.;

k1 -  корегуючий коефіцієнт для дошкільних установ з короткотривалим перебуваннмя дітей  – 0,25.

ЧН – чисельність наявного населення станом на 01 січня 2016 року (додаток 3);

Нк – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на галузь культура місцевих бюджетів на одного жителя становить – 122,10 грн.;

ЧНм – чисельність населення міської місцевості,

K2 -  корегуючий коефіцієнт для міської місцевості  – 0,1.

16.Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Голова районної ради                                                                       С.Томашевська

 

Додаток 1

Додаток 1.1.

Додаток 1.2.

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

 

Ви тут: Головна Документи Рішення Сесія 21 № 336 Про районний бюджет на 2018 рік