№ 415 від 14.12.2018 Про районний бюджет на 2019 рік

trizyb1 

Україна

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

 

Двадцять восьма сесія                                                                               VII скликання

 

14.12.2018 року № 415

 

 

Про районний бюджет

на 2019 рік

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів Войцахівської Т.О., керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",    районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

1) Доходи районного бюджету у сумі 141 153 860,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 140 325 960,00 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 827 900,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів  районному бюджету в розрізі призначень згідно з додатком 1.1.

2) Видатки районного бюджету у сумі  141 153 860,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 140 325 960,00 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 827 900,00 гривень.

3) Оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 50 000,00 гривень, що становить 0,04 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

4) Резервний фонд районного бюджету у розмірі 50 000,00 гривень, що становить 0,04 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

Надати право районній державній адміністрації приймати   рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, з наступним затвердженням районною радою. У разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевому бюджетах, вносити зміни до доходів, фінансування та видатків районного бюджету, з наступним затвердженням районною радою.

4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 126 000,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що до джерел формування загального фонду районного бюджету на 2019 рік належать доходи, визначені, статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691,101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89,91 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету :

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

7) до закінчення першого кварталу 2019 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

9) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;

10) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

11) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з районного бюджету.

11. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються районною державною адміністрацією або районною радою.

12. Надати право Бердичівській районній державній адміністрації приймати рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності, відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

13. Надати право Бердичівській районній державній адміністрації приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

14. Надати право районній державній адміністрації в особі управління фінансів райдержадміністрації проводити фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету в межах зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов’язань.

 

15. Затвердити, що у 2019 році з бюджетів сіл здійснюються видатки на утримання сільських дошкільних закладів, сільських будинків культури, клубів, сільських бібліотек за рахунок міжбюджетного трансферту (інші дотації) з районного бюджету у відповідності до формули:

 

Д = (ЧДП х Нд ) +(ЧН х Нк ), де

 

Д – дотація, що передається місцевим бюджетам району

ЧДП - чисельність дітей дошкільного віку, які відвідують постійний дитячий дошкільний заклад станом на 01 вересня   2018 року (додаток 5);

Нд – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку, яка відвідує дитячий дошкільний заклад - 9 994,67 грн.;

ЧН – чисельність наявного населення станом на 01 січня 2018 року      (додаток 5);

Нк – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на галузь культура місцевих бюджетів на одного жителя становить – 122,10 грн.;

16. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

         17. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

         18. Районній раді забезпечити публікацію цього рішення не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті районної ради.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

 

Голова      ради                                                                     С.Б.Томашевська

 

Додатки  1  1.1  2  4 5

Ви тут: Головна Документи Рішення Сесія 28 № 415 від 14.12.2018 Про районний бюджет на 2019 рік