№ 50 Про районний бюджет на 2016 рік

trizyb1

УКРАЇНА
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Житомирської області
    РІШЕННЯ

                                                          Третя сесія                                                                            VIІ скликання

 

від 22.01.2016 року  №  50

 

Про районний бюджет на 2016 рік

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Войцахівської Т.О., керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності,  районна рада

           В И Р І Ш И Л А:

 1.Визначити на 2016 рік:

 1.1.Доходи  районного бюджету у сумі   194 483 600,00 грн., у тому числі доходи  загального фонду районного бюджету  193   973 600,00 грн., спеціального фонду районного бюджету 510 000,00 грн.  згідно з додатком 1 цього рішення.

 1.2. Видатки районного бюджету у сумі   194 483 600,00 грн., у тому числі видатки загального фонду 193 973 600,00  грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 510 000,00 грн.

 1.3. Повернення кредитів до районного бюджету  у сумі 1500,00 грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету - 1500,00 грн. згідно з додатком 3.

 1.4. Надання кредитів з районного бюджету у сумі 1500,00 грн. у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету  -    1500,00 грн. згідно з додатком 3.

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування, у тому числі по загальному фонду –                      193 973 600,00 грн., та по спеціальному фонду  - 510 000,00 грн., згідно з додатком 2.

 3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  50 000,00 грн.

 4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

 5.  Затвердити на 2016 рік резервний фонд районного бюджету  у сумі 300 000,00 грн.

 6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою, а саме:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів  та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 217 800,00 грн. згідно з додатком 5.

 8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

 9. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 10. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік:

 у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування є надходження визначені , пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини  1 691 Бюджетного кодексу України;

 12. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2016 року додатковий розподіл та перерозподіл  загального обсягу  додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, між місцевими бюджетами та перерозподіл видатків з метою забезпечення виплати заробітної плати та нарахування на оплату праці працівникам бюджетної сфери району  з наступним затвердженням районною радою.

 13. Надати право районній державній адміністрації в особі управління фінансів райдержадміністрації проводити фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету в межах зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов’язань.

 14. Затвердити, що у 2016 році з бюджетів сіл, селища здійснюються видатки  на утримання селищного та сільських дошкільних закладів, сільських будинків культури, клубів, селищної та сільських бібліотек за рахунок міжбюджетного трансферту (інші додаткові дотації) з районного бюджету у відповідності до формули:

 Д = (ЧДП х Нд +  ЧДК х Нд х k1) +(ЧН х Нк + (ЧНм х Нк) х k2 – ЧНм х Нк),  де

 Д – дотація, що передається місцевим бюджетам району

ЧДП  - чисельність дітей дошкільного віку, які відвідують постійний дитячий дошкільний заклад станом на 01 січня року, що передує плановому (додаток 6);

ЧДК  - чисельність дітей дошкільного віку, які відвідують дитячий дошкільний заклад з короткостроковим перебуванням станом на 01 січня року, що передує плановому (додаток 6);

 Нд – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку, яка відвідує дитячий дошкільний заклад  - 9 086,061;

k1 -  корегуючий коефіцієнт для дошкільних установ з короткотривалим перебуваннмя дітей  – 0,25.

ЧН – чисельність наявного населення станом на 01 січня року, що передує плановому (додаток 7);

Нк – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на галузь культура місцевих бюджетів на одного жителя, що встановлено на рівні року, що передує планового року – 109,81;

ЧНм – чисельність населення міської місцевості,

K2 -  корегуючий коефіцієнт для міської місцевості  – 0,1.

 15.  Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

  

Голова районної ради                                                                       М.Самчик

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Ви тут: Головна Документи Рішення Сесія 3 частина 2 № 50 Про районний бюджет на 2016 рік