Звіт про результати повторного відстеження результативності рішення районної ради «Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власністю територіальних громад сіл, селища району»

1. Вид та назва регуляторного акту: рішення районної ради № 392 від 26.12.2014 «Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власністю територіальних громад сіл, селища району».
2. Назва виконавця заходів з відстеження: відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.
3. Цілі прийняття акту:
- ефективності використання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища району;
- врахування змін діючого законодавства у сфері оренди;
 - одержання додаткових надходжень до бюджету району.
4. Строк виконання заходів з відстеження: 16.12.2015 - 06.01.2016
5. Тип відстеження: повторне відстеження результативності проекту регуляторного акту.
6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний та соціологічний.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:
статистичні показники:
розмір надходжень до бюджету району від передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища району.
соціологічні показники:
прозорість при передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища району;
рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта;
загальна тривалість процедури одержання права на оренду майна, що витрачатиметься суб’єктами господарювання від моменту подання заяви до моменту укладання договору оренди .
Цільова аудиторія  - суб’єкти господарської діяльності, які мають намір оформити орендні відносини.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Кількісні значення статистичних показників результативності:

Показники результативності

2013

2014

2015

Сума надходжень до бюджету району від передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища району, тис. грн.

38,7

39,4

74,6

Кількісне значення соціологічних показників результативності:

Показники результативності

Значення

Прозорість при передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища району.

Балансоутримувачі майна, що є  спільною власністю територіальних громад сіл, селища району,суб’єкти господарювання отримали чіткий механізм передачі майна і оренду. Забезпечується надійний контроль за ефективністю його використання.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта.

Інформування суб’єктів господарювання здійснюється через засоби масової інформації (газета «Земля Бердичівська») та на сайті райдержадміністрації та районної ради.

Загальна тривалість процедури одержання права на оренду майна, що витрачатиметься суб’єктами господарювання від моменту подання заяви до моменту укладання договору оренди .

38-48 днів

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення вищезазначених цілей: запровадження даного регуляторного акта встановило чіткий механізм проведення конкурсу на право оренди майна спільної власністю територіальних громад сіл, селища району . На підставі викладеного вважаємо за доцільне регуляторний акт залишити без змін.

 Т.в.о. начальника відділу економічного розвитку і торгівлі             А.О.Волянська

 

06.01.2016р.