Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад

trizyb1

Україна
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е  Н Н Я
голови районної ради

 

від 04.01.2016 року № 1

Про оголошення конкурсу

на заміщення вакантних  посад

 

        

         Відповідно ст.10 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”, Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08 липня 2011 року № 164

(зі змінами):

  1. 1.Оголосити конкурс  на заміщення вакантних  посад:

-         начальника відділу  організаційного забезпечення та діяльності ради виконавчого апарату Бердичівської районної ради;

 - головного спеціаліста з питань зв'язків з органами місцевого самоврядування та громадськістю відділу  організаційного забезпечення та діяльності ради виконавчого апарату Бердичівської районної ради.

2. Затвердити перелік питань до письмового іспиту (додаток 1).

3. Оголошення розмістити на сторінках міськрайонної газети «Земля Бердичівська» та на офіційному веб-сайті Бердичівської районної ради.

 

 

Голова районної ради                                                М.Ю.Самчик

 

 

 

 

Додаток 1
до розпорядження
голови районної ради
від 04.01.2016 року № 1

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України.

1. Основні розділи Конституції України.

2.Основні риси Української держави за Конституцією України .

3. Форма правління в Україні .

4. Визнання найвищої соціальної цінності України .

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України .

6. Об’єкти права власності Українського народу.

7. Найважливіші функції держави.

8. Державні символи України.

9. Конституційне право на працю.

10. Конституційне право на освіту.

11. Конституційне право на соціальний захист.

12. Конституційне право на охорону здоров’я.

13. Обов’язки громадянина України.

14. Право громадянина України на вибори.

15. Повноваження Верховної Ради України.

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.

17.  Державний бюджет України.

18. Порядок обрання Президента України.

19. Повноваження Президента України .

20. Призначення склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України.

21. Склад Кабінету Міністрів України.

22. Повноваження Кабінету Міністрів України.

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій.

24. Статус прокурора України за Конституцією України.

25. Система судів в Україні.

26. Основні засади судочинства в Україні.

27. Система адміністративно-територіального устрою України.

28. Органи місцевого самоврядування в Україні.

29. Повноваження територіальних громад та Конституцією України.

30.Статус та повноваження Конституційного Суду України.

31. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України .

 

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України

 „Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

1.  Поняття місцевого самоврядування (стаття 2)

2. Право громадян  на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).

3. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

4.Система місцевого самоврядування (стаття 5).

5. Територіальні громади (стаття 6).

6. Місцевий референдум (стаття 7).

7. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

8.  Статут територіальної громади села, селища, міста (стаття 19).

9. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради (стаття 52).

10. Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях (стаття 43).

11. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям (стаття 44).

12. Порядок формування рад (стаття 45).

13. Сесія ради (стаття 46).

14. Постійні комісії ради (стаття 47).

15. Депутат ради (стаття 49).

16. Голова районної обласної ради (стаття 55).

17. Заступник голови районної, обласної ради (стаття 56)

18. Президія районної, обласної ради (стаття 57).

19. Виконавчий апарат районної, обласної ради (стаття 58).

20. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

21. Місцеві бюджети (стаття 61).

22. Доходи та видатки місцевих бюджетів (статті 63, 64).

23.Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (статті 74-77).

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України

„Про службу в органах місцевого самоврядування”

 

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи і посади (статті 1,2,3)

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, випробування та стажування (стаття 10).

8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

9. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 12).

10. Декларування доходів (стаття 13).

11. Класифікація посад та ранги в органах місцевого самоврядування (статті 14,15).

12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

13. Припинення служби в органах місцевого самоврядування (статті 18, 20).

14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21).

15. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24).

 

ІV. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції».

 

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

 

 

V. Питання на перевірку знанання специфіки роботи відділу  організаційного забезпечення та діяльності ради

 

1. Завдання  відділу організаційного забезпечення та діяльності ради виконавчого апарату районної ради.

2. Регламент роботи районної ради.

3. Сесія районної  ради.

4. Порядок денний сесії районної ради.

5. Пленарні засідання районної ради.

6. Порядок голосування пропозицій.

7. Порядок прийняття рішень районної ради.

8. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях.

9. Порядок діяльності депутатів районної ради.

10. Депутатський запит.

11. Депутатське запитання.

12. Депутатське звернення.

13. Депутатські фракції і групи.

14. Постійні комісії районної  ради.

15. Порядок обрання голови районної ради, заступника голови районної ради.

16. Президія районної ради.

17. Перша сесія районної ради наступного скликання.

18. Тимчасові контрольні комісії.

19. Положення про постійні комісії районної ради.

20. Законодавство України про вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.

21. Поняття пропозиції, заяви та скарги відповідно до Закону України „Про звернення громадян”

22. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню.

23. Порядок оформлення протоколу сесії районної  ради

 

  

Ви тут: Головна Документи Розпорядження голови Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад