Про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

trizyb1

Україна
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е  Н Н Я
голови районної ради

 

 від 11.02.2016 року № 8

 

Про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

 

Відповідно до  пункту 10 частини 6 та частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» (зі змінами):

 1. Визначити уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Бердичівської районної ради головного спеціаліста відділу з питань правового забезпечення діяльності ради, комунальної власності та регулювання земельних відносин виконавчого апарату районної ради Поліщука Володимира Вікторовича.

 2. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у новій редакції (додається).

 3.  Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної ради  від 25.11.2013 року № 50 «Про  призначення уповноваженої особи  з питань запобігання та виявлення корупції».

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

  

Голова районної ради                                                М.Ю.Самчик

 

 

 

Додаток 
до розпорядження голови районної ради
від 11.02.2016 року № 8

 

ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції
у виконавчому апараті Бердичівської районної ради

 

1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством за розпорядженням голови Бердичівської районної ради .

 2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”.

  3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

         Уповноважена особа підзвітна голові районної ради .

 4. Основними завданнями уповноваженої особи є:

 1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

 2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

 3) участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

 4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

 5) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

 6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

 5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

 1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

 2) надає іншим структурним підрозділам виконавчого апарату районної ради  та її окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

 3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб виконавчого апарату районної ради, вносить пропозиції щодо усунення таких ризиків;

 4) надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

 5) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами виконавчого апарату районної ради, інформує в установленому порядку про такі факти голову Бердичівської районної ради, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

 6) веде облік працівників виконавчого апарату районної ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

 7) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

 8) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників виконавчого апарату районної ради до вчинення корупційних правопорушень;

 9) повідомляє у письмовій формі голові районної ради про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами виконавчого апарату районної ради. 

 6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень забороняється.

 7. Уповноважена особа має право:

 1) отримувати від інших структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом;

 2) отримувати від працівників виконавчого апарату районної ради усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

 3) ініціювати перед головою районної ради питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

 8. Уповноважена особа проводить або бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.

 Уповноважена особа під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій районної ради, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

 9. Уповноважена особа може залучатися до проведення  експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються в районній раді, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

 10. Керівництво Бердичівської районної ради сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.

Ви тут: Головна Документи Розпорядження голови Про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції