Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації

trizyb1

Україна
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е  Н Н Я
голови районної ради

 

 

від   26.05.2016 року № 19

Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації

 

В зв’язку з зміною структури виконавчого апарату районної ради та з метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» :

1. Визначити :

1.1. Відділ організаційного забезпечення та діяльності ради  виконавчого апарату районної ради відповідальним за реєстрацію у встановленому порядку і облік запитів на інформацію, за попередній розгляд, опрацювання, організацію доступу до публічної інформації, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної ради

1.2. Відділ з питань правового забезпечення діяльності ради, комунальної власності та регулювання земельних відносин виконавчого апарату районної ради відповідальним за надання консультацій під час оформлення запитів на інформацію.

2. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, затвердити форму запиту на інформацію  згідно з додатком 1.

3. Затвердити інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та отримання відповіді на інформаційний запит згідно з додатком 2.

4. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради Савенко Л.М., начальнику відділу організаційного забезпечення та діяльності ради        Лащуку В.М., визначити спеціальне місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати його відповідною оргтехнікою.

5. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради Савенко Л.М., начальнику відділу організаційного забезпечення та діяльності ради        Лащуку В.М., головному спеціалісту з інформаційного та комп’ютерного забезпечення Юзефович Я.А.:

5.1. Вести з метою доступу до публічної інформації та її збереження облік документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Бердичівської районної ради.

5.2. Запровадити облік запитів на інформацію на паперових носіях.

5.3. Забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті районної ради інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.

6. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради           Савенко Л.М., начальнику відділу організаційного забезпечення та діяльності ради  Лащуку В.М., начальнику відділу з питань правового забезпечення діяльності ради, комунальної власності та регулювання земельних відносин виконавчого апарату районної ради Вороновичу С.М., головному спеціалісту з інформаційного та комп’ютерного забезпечення Юзифович Я.А. визначити перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якою володіє районна рада і яка використовується в районній раді.

7. Головному бухгалтеру виконавчого апарату районної  ради         Шевчук О.В.:

7.1. Відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів внести пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення виконавчим апаратом копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію, та порядку їх зарахування,

7.2. Внести пропозиції щодо забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із виконанням Закону України «Про доступ до публічної інформації».

8. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної ради від 05.10.2012р. №43 « Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації»

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради Рудик О.А., керуючого  справами виконавчого апарату районної ради Савенко Л.М.

 

 

 

Голова районної ради                                                   М.Ю. Самчик

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження

голови районної ради  

від  26.05.2016р. № 19

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації:  Бердичівська  районна рада

Кому:  голові Бердичівської районної ради Самчику М.Ю.

 

П.І.Б. запитувача (найменування  юридичної  особи, об’єднання громадян)

 

Адреса запитувача (домашня, юридична)

 

П.І.Б. представника запитувача,  посада (для юридичних осіб та об’єднань громадян)

 

 

Загальний опис необхідної  інформації

 

або

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

 

  

Прошу надати відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:

Поштою 

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

Підкреслити обрану категорію

 Контактний телефон

 

Дата запиту

 

Підпис

 

 

 Зареєстровано ________________________________________

 

Заступник голови районної ради                                              О.А. Рудик

 Додаток 2

до розпорядження

голови районної ради  

від 26.05.2016р. №  19

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо процедури подання запиту на інформацію та отримання відповіді на інформаційний запит

 

1. Загальні положення

 

1.1. Ця інструкція регламентує порядок оформлення, реєстрації, обробки та надання відповідей на інформаційні запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.2. Запити на інформацію оформлюються державною мовою.

 

2. Приймання та  реєстрація запитів на інформацію

 

2.1. Запити на інформацію можуть подаватись заявником особисто, поштою, факсом або електронною поштою.

2.2. Непідписані, незасвідчені, пошкоджені або надіслані не за адресою запити повертаються відправнику або пересилаються адресатові.

2.3. Не приймаються до розгляду запити без ідентифікації автора такого запиту.

2.4. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, ці запити оформлюються на бланках відповідно до затверджених розпорядженням голови районної ради форм запитів на інформацію від фізичної, юридичної осіб та об'єднань громадян. Запитувачі мають право надавати запити, оформлені за довільною формою.

2.5. Усі запити на інформацію, що надходять на адресу районної ради, приймаються централізовано спеціалістом виконавчого апарату районної ради, реєструються та терміново передаються заступнику голови районної ради.

2.6. Запити на інформацію реєструються в журналі обліку запитів на інформацію відповідно до часу їх надходження.

2.7. Датою надходження запиту на інформацію до Бердичівської районної ради є дата реєстрації запиту в журналі обліку запитів на інформацію.

 

 

3. Розгляд запитів на інформацію та підготовка відповідей на них

 

3.1. Попередній розгляд запитів на інформацію проводить заступник голови ради, невідкладно з часу надходження такого запиту, готує проект резолюції голови ради із зазначенням терміну виконання та терміново подає його на розгляд голові ради.

3.2. Після визначення головою ради виконавця запиту на інформацію  запит терміново передається виконавцю для його розгляду та підготовки необхідної відповіді.

3.3. Термін надання відповіді на інформаційний запит складає п’ять робочих днів.

3.4. У разі необхідності опрацювання великого обсягу інформації, строк розгляду  запиту може бути продовжено до 20 робочих днів, про що у 5-денний термін з моменту отримання запиту повідомляється заявнику.

3.5. Підготовлена відповідь на інформаційний запит надається заявнику відповідно до вказаного ним способу: особисто, поштою, факсом, електронною поштою з відповідною реєстрацією в електронній базі обліку запитів на інформацію.

3.6. Датою надання відповіді на інформаційний запит є дата реєстрації цієї відповіді в журналі обліку запитів на інформацію.

 

4. Систематизація, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію

 

4.1. Відділ організаційного забезпечення та діяльності ради виконавчого апарату районної ради проводить систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної ради.

4.2. Відділ організаційного забезпечення та діяльності ради виконавчого апарату районної ради завчасно попереджує виконавця відповіді на запит про термін надання такої відповіді.

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                     О.А. Рудик

Ви тут: Головна Документи Розпорядження голови Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації