Про доступ до публічної інформації та забезпечення оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних

trizyb1

Україна
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної ради

 від 14.03.2019 року № 9

 Про доступ до публічної інформації
та забезпечення оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних

 

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»та постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Визначити :

1.1. Особою, відповідальною за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації у виконавчому апараті районної ради, за оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є Бердичівська районна рада, на офіційному веб-сайті Бердичівської районної ради та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних – головного спеціаліста виконавчого апарату районної ради Тимченко Н.П.

1.2. Відповідальним за реєстрацію у встановленому порядку запитів на інформацію, що надходять в районну раду, облік, систематизацію, контроль за своєчасним наданням відповідей на них, надання консультацій під час їх оформлення – головного спеціаліста виконавчого апарату районної ради Тимченко Н.П.

1.3. Відповідальним за попередній розгляд та опрацювання запитів на інформацію – головного спеціаліста виконавчого апарату районної ради Поліщук В.В.

 2. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, що надходять в районну раду, затвердити форму оформлення запиту на інформацію згідно з додатком 1.

3. Затвердити інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та отримання відповіді на нього згідно з додатком 2.

4. Головним спеціалістам виконавчого апарату районної ради забезпечити:

4.1. Своєчасне оприлюднення проектів рішень районної ради, прийнятих рішень ради та виданих розпоряджень голови районної ради, а також систематичне, оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність районної ради відповідно до вимог чинного розпорядження голови районної ради про забезпечення функціонування офіційного веб-сайту районної ради у мережі Інтернет.

4.2. Вчасне оприлюднення на офіційному веб-сайті районної ради інформації, передбаченої статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

5. Покласти відповідальність за підготовку, передачу, актуальність, достовірність та оновлення публічної інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є Бердичівська районна рада, що підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Беодичівської районної ради та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, згідно з додатком до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», на головного спеціаліста виконавчого апарату районної ради Тимченко Н.П.

6. Врахувати, що в районній раді затверджено перелік відомостей, які містять службову інформацію.

7. Головному бухгалтеру виконавчого апарату районної ради        Шевчук О.В.:

7.1. Відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів внести пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення виконавчим апаратом копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію, та порядку їх зарахування,

7.2. Внести пропозиції щодо забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із виконанням Закону України «Про доступ до публічної інформації».

8. Ознайомити з даним розпорядженням всіх працівників виконавчого апарату районної ради під розпис.   

9. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної ради від 26.05.2016р. №43 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації»

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради Вишнівського В.В.

 

Голова ради                                             С.Б.Томашевська

 

 Додаток 1

до розпорядження голови районної ради 
від 14.03.2019р. № 9

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації: Бердичівська районна рада

Кому: голові Бердичівської районної ради

 

П.І.Б. запитувача (найменування юридичної особи, об’єднання громадян)

 

Адреса запитувача (домашня, юридична)

 

П.І.Б. представника запитувача, посада (для юридичних осіб та об’єднань громадян)

 

 

Загальний опис необхідної інформації

 

або

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

 

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту

 

Підпис

 

 

Зареєстровано ________________________________________

 

Додаток 2

до розпорядження

голови районної ради  

від 14.03.2019р. № 9

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо процедури подання запиту на інформацію та отримання відповіді на інформаційний запит

 

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція регламентує порядок оформлення, реєстрації, обробки та надання відповідей на інформаційні запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.2. Запити на інформацію оформлюються державною мовою.

2. Приймання та реєстрація запитів на інформацію

2.1. Запити на інформацію можуть подаватись заявником особисто, поштою, факсом або електронною поштою.

2.2. Непідписані, незасвідчені, пошкоджені або надіслані не за адресою запити повертаються відправнику або пересилаються адресатові.

2.3. Не приймаються до розгляду запити без ідентифікації автора такого запиту.

2.4. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, ці запити оформлюються на бланках відповідно до затверджених розпорядженням голови районної ради форм запитів на інформацію від фізичної, юридичної осіб та об'єднань громадян. Запитувачі мають право надавати запити, оформлені за довільною формою.

2.5. Усі запити на інформацію, що надходять на адресу районної ради, приймаються централізовано спеціалістом виконавчого апарату районної ради, реєструються та терміново передаються заступнику голови районної ради.

2.6. Запити на інформацію реєструються в журналі обліку запитів на інформацію відповідно до часу їх надходження.

2.7. Датою надходження запиту на інформацію до Бердичівської районної ради є дата реєстрації запиту в журналі обліку запитів на інформацію.

 

3. Розгляд запитів на інформацію та підготовка відповідей на них

 

3.1. Попередній розгляд запитів на інформацію проводить заступник голови ради, невідкладно з часу надходження такого запиту, готує проект резолюції голови ради із зазначенням терміну виконання та терміново подає його на розгляд голові ради.

3.2. Після визначення головою ради виконавця запиту на інформацію запит терміново передається виконавцю для його розгляду та підготовки необхідної відповіді.

3.3. Термін надання відповіді на інформаційний запит складає п’ять робочих днів.

3.4. У разі необхідності опрацювання великого обсягу інформації, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів, про що у 5-денний термін з моменту отримання запиту повідомляється заявнику.

3.5. Підготовлена відповідь на інформаційний запит надається заявнику відповідно до вказаного ним способу: особисто, поштою, факсом, електронною поштою з відповідною реєстрацією в електронній базі обліку запитів на інформацію.

3.6. Датою надання відповіді на інформаційний запит є дата реєстрації цієї відповіді в журналі обліку запитів на інформацію.

 

4. Систематизація, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію

 4.1. Головний спеціаліст виконавчого апарату районної ради проводить систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної ради.

4.2. Головний спеціаліст виконавчого апарату районної ради завчасно попереджує виконавця відповіді на запит про термін надання такої відповіді.

 

 

Заступник голови районної ради                                                       В.В.Вишнівський

 

 

Ви тут: Головна Документи Розпорядження голови Про доступ до публічної інформації та забезпечення оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних