Обовязкове подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік

Повідомляємо, що з 01 січня 2012 року набрала чинності ст.12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, відповідно до якої, особи, зазначені у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону. 

 

Зокрема, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік зобов’язані подавати :

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

- депутати місцевих рад;

- державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

- посадові та службові особи інших органів державної влади;

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету;

Відповідно до роз’яснення Міністерства юстиції України стосовно деяких положень Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, закрема в частині подання декларацій депутатами місцевих рад, депутати місцевих рад, які не працюють на постійній основі у відповідній раді повинні подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до кадрових підрозділів державних органів, підприємств, установ, організацій за місцем основної роботи.

Депутати місцевих рад, які працюють в раді на постійній основі, подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до апаратів відповідних рад або апаратів їх виконавчих комітетів.

Якщо депутатами є самозайняті особи, то вони також повинні подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до апаратів відповідних рад або їх виконавчих комітетів.

Форма декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік є додатком до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-VI.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2012р. №64 бланки декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру виготовляються особами, які відповідно до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” заповнюють і подають декларації, шляхом роздрукування або копіювання їх на папері формату А4 за формою,наведеною в додатку до зазначеного Закону (на 10 сторінках, включаючи примітку) Бланки не є документами суворої звітності.

Відомості, зазначені у деклараціях керівників органів державної влади та їх заступників, членів колегіальних органів державної влади (комісій, рад), керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня подання шляхом опублікування в офіційних друкованих видання відповідних органів влади.

 

Додатково повідомляємо , що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" внесено зміни у Кодекс України про адміністративні правопорушення. Його доповнено главою 13-А ”Адміністративні корупційні правопорушення”. За порушення державним службовцем вимог фінансового контролю КУпАП передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема:

Стаття 172 - 6 Порушення вимог фінансового контролю :

Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Частиною другою зазначеної статті передбачена відповідальність за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента у вигляді накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Додаток

Ви тут: Головна Новини Обовязкове подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік